یکی از کارمندان قبلی شبکه اجتماعی فیسبوک در گفت‌وگو با روزنامه انگلیسی «گاردین» که اخیراً با انتشار اسنادی از جاسوسی‌های گسترده آمریکا، انگلیس و فرانسه از شهروندان پرده برداشته است، هشدار داد تمامی کارمندان فیس‌بوک به گذرواژه‌های کاربران دسترسی دارند.

فیس بوک

فیس بوک